nasilyazilir's blog

nasilyazilir

sitesi, Türkçe dilinde doğru yazım ve anlatımın önemini vurgulayan, pratik bilgiler sunan ve okuyucuların yazılı ifadeye hizmet etmeye yardımcı olan bir Doğru Yazım Kılavuzudur.

http://nasil.yazilir.com.tr/

XML.org Focus Areas: BPEL | DITA | ebXML | IDtrust | OpenDocument | SAML | UBL | UDDI
OASIS sites: OASIS | Cover Pages | XML.org | AMQP | CGM Open | eGov | Emergency | IDtrust | LegalXML | Open CSA | OSLC | WS-I