eatonparkmaichitho's blog

Dự án Eaton Park của Gamuda Land tại Mai Chí Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, là một dự án bất động sản đầy ấn tượng. Dự án này có quá trình phát triển sau một giao dịch M&A thành công và tọa lạc tại khu vực Mặt Tiền Mai Chí Thọ, An Phú, trước đây thuộc Quận 2 của TP Hồ Chí Minh. Diện tích của dự án là 36.800m2, và nó được thiết kế với khoảng 2.000 căn hộ cao cấp, phân bố trong hai khu chính với tổng cộng 6 toà tháp từ 29 đến 39 tầng. Địa chỉ: Mặt tiền Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM Hotline: 0917 58 58 79 Email: info.eatonpark@gmail.com Website: https://eatonparkmaichitho.com/ #EatonPark #CanHoEatonPark #EatonParkGamudaLand #EatonParkMaiChiTho #EatonParkQuan2 #EatonParkThuDuc

https://www.tumblr.com/eatonparkmaichitho https://twitter.com/eatonpark12 https://www.linkedin.com/in/eatonparkmaichitho/ https://www.pinterest.com/eatonparkmaichitho/

https://www.youtube.com/@eatonparkmaichitho/about 

http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1248674/Default.aspx https://eatonparkmaichitho.wordpress.com/ https://zzb.bz/uk9ZC https://www.storeboard.com/eatonparkgamudaland https://www.titantalk.com/members/eatonparkmaichitho.361112/#about

 

 

XML.org Focus Areas: BPEL | DITA | ebXML | IDtrust | OpenDocument | SAML | UBL | UDDI
OASIS sites: OASIS | Cover Pages | XML.org | AMQP | CGM Open | eGov | Emergency | IDtrust | LegalXML | Open CSA | OSLC | WS-I